"..πᾶσαν αἵρεσιν καὶ φυγὴν ἐπανάγειν οἶδεν ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος ὑγίειαν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ μακαρίως ζῆν ἐστι τέλος..". Επίκουρος, επιστολή προς Μενοικέα

Μαθήματα στον Κήπο - 2016

Ο "Κήπος Αθηνών" προτίθεται να διοργανώσει από τον Οκτώβριο 2016 τον Κύκλο Μαθημάτων "Εισαγωγή στην Επικούρεια Φιλοσοφία".

9η Πανελλήνια Συνάντηση Επικουρείων - 9 Ιουλίου 2016

Μέσα στο ευδαιμονικό περιβάλλον του Ολύμπου, 11 φίλοι από όλη την Ελλάδα ανάπτυξαν το θέμα: "Ο Επίκουρος και η φιλοσοφία του είναι για τους λίγους ή για τους πολλούς". Ακολούθησε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν πολλοί φίλοι και η οποία περιστράφηκε γύρω από τα δυο μεγάλα θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο διαχρονικά, περί θεών και περί ψυχής.

Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας
"Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη" - Αθήνα, 9-15 Ιουλίου 2016.

Στο συνέδριο συμμετέχει το ιδρυτικό μέλος του "Κήπου Αθηνών" Χρήστος Γιαπιτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νευρογενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αφενός ως πρόεδρος της συνεδρίας "Αριστοτελική φιλοσοφία και Επιστήμη" και αφετέρου με την ομιλία:
“Η επίδραση του Αριστοτέλη στην τροποποίηση της ατομικής φυσικής από τον Επίκουρο”

Διαβάστε την εισήγηση στα αγγλικά:
"The influence of Aristotle in Epicurus' modification of atomic physics".

Νέα Έκδοση

Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο το Ε΄ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. Θα το βρείτε στους Κήπους.

Ο Επίκουρος στο Free Thinking Zone

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου η παρουσίαση της Επικούρειας φιλοσοφίας στο βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone. Διαβάστε την ομιλία του Λεωνίδα Αλεξανδρίδη, μέλους του Κήπου εδώ.

6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2016. -Περισσότερα εδώ.