Παρουσιάσεις - Ντοκιμαντέρ κλπ οπτικοακουστικό υλικό με ελληνικούς υπότιτλους
από τους Φίλους Επικούρειας Φιλοσοφίας

Η Παρέγκλιση, Καθηγητής Stephen Greenblatt, ΗΠΑ (με ελληνικούς υπότιτλους)

https://www.youtube.com/watch?v=P-wcSCvnLfc

Οι επικούρειοι πάπυροι του Ερκουνάλουμ, Ιταλία (με ελληνικούς υπότιτλους)

https://www.youtube.com/watch?v=gVBef3-WdaU

Οινόνανδα - Η μεγάλη επικούρεια επιγραφή, Γερμανία (με ελληνικούς υπότιτλους)

https://www.youtube.com/watch?v=nG2wvV8RXZw

Γιατί ο Επίκουρος μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα - S.R. Pickering, Αυστραλία (με ελληνικούς υπότιτλους)

https://www.youtube.com/watch?v=JiPYnzTfoy4

Έχετε Εξαπατηθεί, ΗΠΑ (με ελληνικούς υπότιτλους)

https://www.youtube.com/watch?v=CL7s6SkEfnw