Παρουσιάσεις - Ομιλίες - Ντοκιμαντέρ κλπ οπτικοακουστικό υλικό

Epicurus on Happiness, Alain de Botton

Stephen Greenblatt - The Swerve - Part 1

Stephen Greenblatt - The Swerve - Part 2