Εκδόσεις των Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας "ΚΗΠΟΣ"

Παρουσίαση των εκδόσεων σε έντυπη μορφή. Περιλαμβάνει τον τίτλο, τον αριθμό σελίδων, και τα περιεχόμενα. Τις εκδόσεις θα τις βρείτε στους Κήπους Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Οι εκδόσεις συνοπτικά

ΣΕΙΡΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ετήσια έκδοση Πρακτικών του μεγαλύτερου ετήσιου φιλοσοφικού συνεδρίου επικούρειας φιλοσοφίας
Βιβλία Πρακτικών

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ετήσια έκδοση Πρακτικών της Πανελλήνιας Συνάντησης Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας και δημοσίευσης άρθρων για την Επικούρεια Φιλοσοφία
Βιβλία Ανθολογίων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ -Επικούρεια Φιλοσοφία - Μαθήματα στον Κήπο Αθηνών

Βιβλίο Μαθημάτων

Αναλυτική παρουσίαση


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (2011)

Αρ. Σελίδων: 140
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : Βερέττα(2011)
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας και περιλαμβάνει τους λόγους των φίλων που μίλησαν στο Πρώτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 12-13 Φεβρουαρίου 2011 στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα, στο Δήμο Παλλήνης Αττικής, μαζί με τις φωτογραφίες τους, καθώς και αποσπάσματα της σχετικής ειδησειογραφίας στον τύπο. Στο Συμπόσιο συμμετείχαν φίλοι της διδασκαλίας του Κήπου από όλη την Ελλάδα, ενώ αρκετοί από αυτούς πήραν..το λόγο και ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την καταγωγή και την ανάπτυξη της επικούρειας φιλοσοφίας, καθώς και τη σημασία της για τον σύγχρονο άνθρωπο.

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ (2013)

Οι φίλοι επικούρειας φιλοσοφίας "Κήπος Αθηνών" και "Κήπος Θεσσαλονίκης" σας παρουσιάζουν τα Πρακτικά του Συμποσίου.

Αρ. Σελίδων: 220
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας "ΚΗΠΟΣ"(Θα το βρείτε στους Κήπους Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στα βιβλιοπωλεία ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ)
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας και περιλαμβάνει τους λόγους των φίλων που μίλησαν στο Δεύτερο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 11-12 Φεβρουαρίου 2012 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, στο Δήμο Παλλήνης Αττικής

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΤΡΙΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ (2014)

Οι φίλοι επικούρειας φιλοσοφίας "Κήπος Αθηνών" και "Κήπος Θεσσαλονίκης" σας παρουσιάζουν τα Πρακτικά του Συμποσίου.

Αρ. Σελίδων: 230
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας "ΚΗΠΟΣ"(Θα το βρείτε στους Κήπους Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στα βιβλιοπωλεία ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ)
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας και περιλαμβάνει τους λόγους των φίλων που μίλησαν στο Τρίτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 9-10 Φεβρουαρίου 2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, στο Δήμο Παλλήνης Αττικής

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ (2015)

Αρ. Σελίδων: 287
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας - ΚΗΠΟΣ
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας και περιλαμβάνει τους λόγους των φίλων που μίλησαν στο Τέταρτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 15-16 Φεβρουαρίου 2014 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, στο Δήμο Παλλήνης Αττικής

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ (2015)

Αρ. Σελίδων: 315
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας - ΚΗΠΟΣ
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας και περιλαμβάνει τους λόγους των φίλων που μίλησαν στο Πέμπτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 7-8 Φεβρουαρίου 2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, στο Δήμο Παλλήνης Αττικής

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΕΚΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ (2016)

Αρ. Σελίδων: 385
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας - ΚΗΠΟΣ
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας και περιλαμβάνει τους λόγους των φίλων που μίλησαν στο Έκτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 6-7 Φεβρουαρίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, στο Δήμο Παλλήνης Αττικής

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ (2017)

Αρ. Σελίδων: 385
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας - ΚΗΠΟΣ
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας και περιλαμβάνει τους λόγους των φίλων που μίλησαν στο Έβδομο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 11-12 Φεβρουαρίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, στο Δήμο Παλλήνης Αττικής

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΟΓΔΟΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ (2018)

Αρ. Σελίδων: 385
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας - ΚΗΠΟΣ
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας και περιλαμβάνει τους λόγους των φίλων που μίλησαν στο Όγδοο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 10-11 Φεβρουαρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, στο Δήμο Παλλήνης Αττικής

-Δείτε τα ΠεριεχόμεναΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ (2012)

Αρ. Σελίδων: 155
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : Αυτοέκδοση(2012) - Θα το βρείτε στου Κήπους Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Οι φίλοι επικούρειας φιλοσοφίας "Κήπος Αθηνών" και "Κήπος Θεσσαλονίκης" σας παρουσιάζουν την πρώτη συλλογική εκδοτική τους προσπάθεια με τίτλο "Επικούρεια Φιλοσοφία - Ανθολόγιο".

"Για να γνωρίσεις τον εαυτό σου πρέπει πρώτα να τον αναζητήσεις. Η αναζήτηση όμως, απαιτεί και προϋποθέτει δράση. Και η δράση, η κάθε δράση έχει, κατά πως λέει ο δάσκαλός μας ο φιλόσοφος Επίκουρος, τρεις ρίζες : τη Βούληση (θέληση), τη Τύχη (πιθανότητα) και την Ανάγκη.... Εμείς οι φίλοι της επικούρειας φιλοσοφίας έχουμε τη βούληση να βρούμε τον χαμένο μας εαυτό. Οι πιθανότητες και η συγκυρία είναι ευνοϊκή. Η ανάγκη μεγάλη. Και αυτό που κρατάς στα χέρια σου, φίλε αναγνώστη, είναι η αρχή του γοητευτικού ταξιδιού της αναζήτησης.'' (απόσπασμα από κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη που συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο)

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Β'(2013)

Αρ. Σελίδων: 160
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΦΙΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας και άλλα άρθρα.

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Γ'(2014)

Αρ. Σελίδων: 130
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΦΙΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας και άλλα άρθρα.

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Δ'(2015)

Αρ. Σελίδων: 133
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΦΙΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας και άλλα άρθρα.

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Ε'(2016)

Αρ. Σελίδων: 153
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΦΙΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας και άλλα άρθρα.

-Δείτε τα Περιεχόμενα


ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤ'(2017)

Αρ. Σελίδων: 143
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΦΙΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας και άλλα άρθρα.

-Δείτε τα Περιεχόμενα


Επικούρεια Φιλοσοφία - Μαθήματα στον Κήπο Αθηνών (2015)

Αρ. Σελίδων: 301
Συγγραφέας: Συλλογικό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας - ΚΗΠΟΣ
Ο "Κήπος Αθηνών" διοργανώνει τον Κύκλο Μαθημάτων: "Εισαγωγή στην Επικούρεια Φιλοσοφία". Το βιβλίο αποτελεί την ύλη των μαθημάτων.

-Δείτε ολόκληρο το βιβλίο εδώ.