Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας "ΚΗΠΟΣ"

8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα


Υποβολή επιτοίχιων εργασιών (posters)

Στην σημερινή Ελλάδα της κρίσης αξιών και της διάχυτης δυστυχίας, μορφωμένοι πολίτες αναζητούν από κοινού μια πνευματική θωράκιση διοργανώνοντας το μοναδικό πανελλήνιο φιλοσοφικό συνέδριο, που έχει καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός από τον κόσμο και όχι από την κορυφή. Στο Συμπόσιο, που συνδιοργανώνεται από τους Φίλους της Επικούρειας Φιλοσοφίας και τον Δήμο Παλλήνης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, κάθε χρόνο τον μήνα Φεβρουάριο στον τόπο καταγωγής του Επίκουρου, τον αρχαίο Δήμο Γαργηττού, αναδεικνύεται το ανθρωπιστικό και ψυχοθεραπευτικό μήνυμα του Αθηναίου φιλοσόφου, που εκφράζει με τον απλούστερο αλλά και αρτιότερο τρόπο την διαχρονική θεωρητική και πρακτική μέθοδο προσέγγισης μιας ευτυχισμένης ζωής, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς.
Δείτε πληροφορίες για τα προηγούμενα επτά Πανελλήνια Συμπόσια Επικούρειας Φιλοσοφίας και οπτικοακουστικό υλικό στο www.epicuros.gr

Υποβολή επιτοίχιων εργασιών (posters)
Στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Επικούρειας Φιλοσοφίας θα υπάρχουν όπως πάντα οι προφορικές ανακοινώσεις προσκεκλημένων ομιλητών, αλλά θα δοθεί η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να παρουσιάσει εργασία, που να άπτεται της Επικούρειας φιλοσοφίας.
Η παρουσίαση της εργασίας στο Συμπόσιο θα γίνει με την μορφή της επιτοίχιας ανακοίνωσης (poster), που θα είναι αναρτημένη σε όλη την διάρκεια του διημέρου διεξαγωγής του. Η εργασία θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του Συμποσίου, όπως και οι προφορικές ανακοινώσεις των προσκεκλημένων ομιλητών.

Προϋποθέσεις αποδοχής επιτοίχιας εργασίας
1. Η εργασία θα πρέπει να άπτεται της Επικούρειας φιλοσοφίας.
2. Η υποβολή της εργασίας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με αποστολή της με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: ideoszen@gmail.com. Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15 Ιανουαρίου 2018. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των εργασιών που υποβλήθηκαν.
3. Ειδική Επιτροπή θα κρίνει εάν η εργασία τηρεί κανόνες γλωσσικού επιπέδου, φιλοσοφικού ύφους και κοινωνικού ήθους. Εργασίες χωρίς επαρκή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή θα ειδοποιήσει τον συγγραφέα εάν η εργασία έγινε δεκτή ή όχι.
4. Εφόσον γίνει δεκτή μια εργασία, ο συγγραφέας θα πρέπει να καταβάλει 20 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, έως 30 Ιανουαρίου 2018, για την εκτύπωση και την ανάρτηση της επιτοίχιας ανακοίνωσης στο Συμπόσιο, που αναλαμβάνουν οι διοργανωτές.

Προετοιμασία της εργασίας
1. Τίτλος εργασίας
Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι σύντομος και σαφής και να γραφεί με πεζά γράμματα και όχι με κεφαλαία.
Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα ή των συγγραφέων να αναφέρονται με πρώτο το επώνυμο και στην συνέχεια το όνομα.
Μετά το ονοματεπώνυμο σε παρένθεση να αναγράφεται η ιδιότητα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.
Στην συνέχεια να αναγράφεται το Κέντρο-Φορέας προέλευσης (Κήπος, Φιλοσοφικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα κλπ.), η Πόλη και η ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα ή των συγγραφέων για διευκόλυνση της επικοινωνίας.

2. Κείμενο εργασίας
Με δεδομένο ότι οι εργασίες θα καταχωρηθούν όπως ακριβώς θα έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:
Γλώσσα: Ελληνική
Το κείμενο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο σε μονό διάστημα με περιθώρια 2 cm και οι χαρακτήρες να είναι γραμματοσειράς Times New Roman, μεγέθους 12 cpi.
Η έκταση του κειμένου θα πρέπει να κυμαίνεται έως τέσσερις σελίδες και θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο βιβλιογραφικές παραπομπές στο τέλος.
Επιτρέπεται μετά το τέλος του κειμένου της εργασίας να εμφανίζονται σε ξεχωριστή σελίδα έως δύο σχετικές εικόνες.

Σημαντικές ημερομηνίες
15 Νοεμβρίου 2017: 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του 8ου Πανελληνίου Συμποσίου
5 Δεκεμβρίου 2017: Έναρξη υποβολής επιτοίχιων εργασιών (posters)
10 Ιανουαρίου 2018: Ανάρτηση σχεδίου Προγράμματος του 8ου Πανελληνίου Συμποσίου
15 Ιανουαρίου 2018: Λήξη υποβολής επιτοίχιων εργασιών (posters)
25 Ιανουρίου 2018: Ενημέρωση συγγραφέων για την αποδοχή ή όχι των εργασιών
Έως 30 Ιανουρίου 2018: Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εξόδων επιτοίχιων εργασιών
10-11 Φεβρουαρίου 2018: 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα